alnozine-horizon2
IBS | Allergi | ALNOZINE™
alnozine-horizon2

ALNOZINE™ Kosttillskott

Alnozine™ är utformat för att stödja en allmän hälsosam livsstil och välbefinnande. Denna unika farmabiotiska produkt är framställd från jästceller behandlade med elektromagnetiska millimetervågor, som kan bidra till kroppens allmänna funktion, vilket är en viktig del av hälsosam livsstil.

IBS - En Vardaglig Utmaning

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är ett av de mest utbredda och kostsamma gastrointestinala störningarna. Globalt sett uppskattas prevalensen av IBS vara omkring 15%, med symptom som uppstår hos cirka 10-20% av befolkningen i västerländska länder. Tillståndet kännetecknas av symtom som smärta i magen, uppblåsthet, och oregelbunden tarmrörelse. Dessa symtom kan leda till en betydande försämring av livskvaliteten för drabbade individer.

Alnozine, utvecklat av Milmed Unico AB, är klassificerat som ett kosttillskott och följer lagstiftningen som regleras av Livsmedelsverket. Denna unika farmabiotiska produkt är framställd från jästceller behandlade med elektromagnetiska millimetervågor. Det är utformat för att vara en del av en balanserad kost och bidra till en mindre orolig mage.

Alnozine (Milmed) är patentskyddat, patentnr PCT/SE2022/050656  ”YEAST FOR THE TREATMENT OF INFLAMMATION”. Grund för patentet är två studier studier som bägge är publicerade vetenskapliga artiklar, se OM ALNOZINE.

Allergier - Ett Växande Globalt Hälsoproblem

Allergier är överkänslighetsreaktioner av immunsystemet mot olika ämnen i miljön, så kallade allergener. Symptom kan variera från milda till livshotande och inkluderar nysningar, rinnande näsa, klåda, utslag och astma. Med en stadig ökning av allergiska sjukdomar globalt, står samhället inför ett växande behov av effektiva behandlingar.

Alnozine™, utvecklat av Milmed Unico AB, är ett innovativt kosttillskott. Denna unika farmabiotiska produkt är framställd från jästceller behandlade med elektromagnetiska millimetervågor. Det är utformat för att vara en del av en balanserad kost och bidra till en mindre påfrestande och mer harmonisk vardag. 

Alnozine (Milmed) är patentskyddat, patentnr PCT/SE2020/050958 ”YEAST FOR THE TREATMENT OF ALLERGY”.  Grund för patentet är flera olika studier som alla är publicerade vetenskapliga artiklar, se OM ALNOZINE.

Prova en Alnozine kur idag

Varukorg