Allergy

Allergies - A Growing Global Health Issue

Allergies are hypersensitivity reactions of the immune system to various substances in the environment, known as allergens. Symptoms can range from mild to life-threatening and include sneezing, runny nose, itching, rashes, and asthma. With a steady increase in allergic diseases globally, society faces a growing need for effective treatments.

Alnozine™, developed by Milmed Unico AB, is an innovative dietary supplement. This unique pharmabiotic product is derived from yeast cells treated with electromagnetic millimeter waves. It is designed to be part of a balanced diet and contribute to a less stressful and more harmonious everyday life. 

Alnozine (Milmed) är patentskyddat, patentnr PCT/SE2020/050958 ”YEAST FOR THE TREATMENT OF ALLERGY”.  Grund för patentet är flera olika studier som alla är publicerade vetenskapliga artiklar, se OM ALNOZINE. 

All allergi är nästan bort och det största av allt är att det inte längre kliar i ögonen.

Customer stories

blommorfalt

Clinical Studies and Research

Alnozine™ är ett kosttillskott som har genomgått forskning och samarbeten med ledande forskningsinstitutioner, till exempel med Sapienza University. Dessa studier har genomförts för att förstå mer om Alnozines effekt och verkningsgrad samt att det inte finns någon toxicitet i produkten. Det är viktigt att notera att Alnozine är avsett att användas som ett komplement till en balanserad kost.

blommorfalt

Try Alnozine today

Shopping Basket