About Alnozine

Alnozine is classified as a Dietary supplement according to the legislation regulated by the Swedish Foods Agency. The product consists of millimeter wavelength-treated (electromagnetic) yeast cells of the species, Saccharomyces cerevisiae, the most common type of yeast fungi that has been employed since ancient times for baking and brewing.

Alnozine™ tillverkas i Sverige av Jästbolaget, Orkla Group,  Skandinaviens största jästtillverkare.

Alnozine™ är registrerat i ett flertal Europeiska länder och under år 2024 påbörjas försäljning i Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien.

 Inför lanseringen i USA har vi färdigställt en GRAS dossier vilket är ett krav från FDA (USA Food and Drug Administration) som gäller både för kosttillskott och en eventuell kommande läkemedelsprövning. GRAS står för Generellt erkänd som säker (Generally Recognized As Safe).

Milli1 Scandinavia AB is a Swedish subsidiary to Milmed Unico AB and is responsible for the sales of Alnozine. The research projects of the company occur mainly in close association with Professor Rita Businaro, in charge of the Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies i Sapienza. 

If you have any thoughts regarding this product, it is recommended that your considerations be addressed to the tab “Contact us”. Contact us.

Studies and Documentation

Över 1000 personer har använt Milmed/Alnozine under mer än 10 års tid trots att vi inte har haft en aktiv försäljning. Många har använt produkten i våra prekliniska studier med inriktningen allergier och inflammationer. Vetenskapliga artiklar baserade på dessa studier finns publicerade, se kliniska studier. I alla våra publicerade artiklar så är vår produkt benämnd Milmed. När vi marknadsför vår produkt så använder vi vårt varumärke Alnozine™.

Effekten och säkerheten med Alnozine har följts i  proof of concept studier. I en av allergistudierna fick 8 patienter fick Alnozine och 8 patienter fick placebo. Resultaten visar att alla som fick Alnozine noterade en avsevärd förbättring av sina allergiska besvär.  I gruppen som fick placebo kände två personer en mycket liten förbättring medan resterande personer inte noterade någon förbättring alls. 

Ett flertal toxicitetsstudier har genomförts  på Alnozine som bekräftar produktens säkerhet, studier som genomförts under ledning av professor Rita Businaro.

Länkar till studierna finner du samlat här nedanför.

Shopping Basket