Om Alnozine

Alnozine är klassificerat som ett kosttillskott och lyder under lagstiftningen som regleras av Livsmedelsverket. Alnozine innehåller millimetervågsbehandlade jästceller från jäststammen Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae är den vanligaste arten av jästsvamp och har använts sedan urminnes tider, både till bakning och bryggning.

Alnozine™ tillverkas i Sverige av Jästbolaget, Orkla Group,  Skandinaviens största jästtillverkare.

Alnozine™ är registrerat i ett flertal Europeiska länder och under år 2024 påbörjas försäljning i Tyskland, Österrike, Schweiz och Spanien.

 Inför lanseringen i USA har vi färdigställt en GRAS dossier vilket är ett krav från FDA (USA Food and Drug Administration) som gäller både för kosttillskott och en eventuell kommande läkemedelsprövning. GRAS står för Generellt erkänd som säker (Generally Recognized As Safe).

Milli1 Scandinavia AB är ett svenskt dotterbolag till Milmed Unico AB och är ansvarig för försäljningen av Alnozine. Bolagets forskningsprojekt sker huvudsakligen i nära samarbete med Sapienza Universitet i Rom. Professor Trevor Archer leder sedan 2016 forskningen  i nära samarbete med professor Rita Businaro, ansvarig för Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies i Sapienza. 

Om du har några funderingar kring produkten går det utmärkt att skicka din fråga via fliken Kontakta oss.

Studier och dokumentation

Över 1000 personer har använt Milmed/Alnozine under mer än 10 års tid trots att vi inte har haft en aktiv försäljning. Många har använt produkten i våra prekliniska studier med inriktningen allergier och inflammationer. Vetenskapliga artiklar baserade på dessa studier finns publicerade, se kliniska studier. I alla våra publicerade artiklar så är vår produkt benämnd Milmed. När vi marknadsför vår produkt så använder vi vårt varumärke Alnozine™.

Effekten och säkerheten med Alnozine har följts i  proof of concept studier. I en av allergistudierna fick 8 patienter fick Alnozine och 8 patienter fick placebo. Resultaten visar att alla som fick Alnozine noterade en avsevärd förbättring av sina allergiska besvär.  I gruppen som fick placebo kände två personer en mycket liten förbättring medan resterande personer inte noterade någon förbättring alls. 

Ett flertal toxicitetsstudier har genomförts  på Alnozine som bekräftar produktens säkerhet, studier som genomförts under ledning av professor Rita Businaro.

Länkar till studierna finner du samlat här nedanför.

Varukorg