Allergi

Allergier - Ett Växande Globalt Hälsoproblem​

Allergier är överkänslighetsreaktioner av immunsystemet mot olika ämnen i miljön, så kallade allergener. Symptom kan variera från milda till livshotande och inkluderar nysningar, rinnande näsa, klåda, utslag och astma. Med en stadig ökning av allergiska sjukdomar globalt, står samhället inför ett växande behov av effektiva behandlingar.

Alnozine™, utvecklat av Milmed Unico AB, är ett innovativt kosttillskott. Denna unika farmabiotiska produkt är framställd från jästceller behandlade med elektromagnetiska millimetervågor. Det är utformat för att vara en del av en balanserad kost och bidra till en mindre påfrestande och mer harmonisk vardag. 

Alnozine (Milmed) är patentskyddat, patentnr PCT/SE2020/050958 ”YEAST FOR THE TREATMENT OF ALLERGY”.  Grund för patentet är flera olika studier som alla är publicerade vetenskapliga artiklar, se OM ALNOZINE. 

All allergi är nästan bort och det största av allt är att det inte längre kliar i ögonen.

Våra kunder berättar

blommorfalt

Kliniska Studier och Forskning

Alnozine™ är ett kosttillskott som har genomgått forskning och samarbeten med ledande forskningsinstitutioner, till exempel med Sapienza University. Dessa studier har genomförts för att förstå mer om Alnozines effekt och verkningsgrad samt att det inte finns någon toxicitet i produkten. Det är viktigt att notera att Alnozine är avsett att användas som ett komplement till en balanserad kost.

blommorfalt

Prova en Alnozine kur idag

Varukorg